Statement of accounts

Annual Statement of Accounts 2013

Annual Governance Statement 2013

Annual Statement of Accounts 2014

Annual Governance Statement 2014

Annual Statement of Accounts 2015

Annual Governance Statement 2015

Annual Statement of Accounts 2016

Annual Governance Statement 2016

Annual Statement of Accounts 2017

Annual Governance Statement 2017

Annual Statement of Accounts 2018

Annual Governance Statement 2018

Annual Statement of Accounts 2019

Annual Governance Statement 2019

Annual Governance Statement, Statement of Accounts & External Audit Report 2020

Publication of audited accounts for the year ended 31 March 2021

Regulation 15(5) of the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 (as amended) requires that by 30 September 2021, Maesycwmmer Community Council publish its accounting statements for the year ended 31 March 2021 together with any certificate, opinion, or report issued, given or made by the Auditor General.

The accounting statements in the form of an annual return have been published on the Council’s website. However, the accounts are published before the conclusion of the audit. Due to the impact of COVID-19, the Auditor General has not yet issued an audit opinion.

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021

Mae rheoliad 15 (5) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y’i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, erbyn 30 Medi 2021, i Maesycwmmer Community Council gyhoeddi ei ddatganiadau cyfrifyddu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 ynghyd ag unrhyw dystysgrif, barn neu adroddiad a gyhoeddwyd, a roddwyd neu a wnaed gan yr Archwilydd Cyffredinol.

Mae’r datganiadau cyfrifyddu ar ffurf ffurflen flynyddol wedi’u cyhoeddi ar wefan y Cyngor. Fodd bynnag, cyhoeddir y cyfrifon cyn i’r archwiliad ddod i ben. Oherwydd effaith COVID-19, nid yw’r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi barn archwilio eto.

Payments to Community Councilor’s in 2014/15 – £200 Chairman’s Allowance
Payments to Community Councilor’s in 2015/16 – £200 Chairman’s Allowance
Payments to Community Councilor’s in 2016/17 – £200 Chairman’s Allowance
Payments to Community Councilor’s in 2017/18 – £200 Chairman’s Allowance
Payments to Community Councilor’s in 2018/19 – £200 Chairman’s Allowance
Payments to Community Councilor’s in 2019/20 – £200 Chairman’s Allowance
Payments to Community Councilor’s in 2020/21 – £200 Chairman’s Allowance